top of page
mwashbody3.png

НАШИЯТ ОПИТ , НАШИТЕ КЛИЕНТИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРОКТИ

От самото си създаване ЕРМАНГ  работи на Българския пазар като  официален дистрибутор на ISTOBAL S,A  Испания – производител на машини и съоръжения  за измиване  на автомобили,автобуси и камиони .

 

През изтеклите години ЕРМАНГ  изминава дълъг път на развитие и благодарение на непрестанното изучаване на пазара и тенденциите на потребителското търсене в сектора, следвайки новостите, успя  да създаде ефективно работеща система за  мениджмънт на различни проекти от петролния сектор като се придържа към изискванията за сигурност, ефективност и опазване на околната среда.

 

Компанията има водеща позиция на този пазар, собствено ноу-хау и опит, който я прави предпочитан партньор във всяка точка на страната и благодарение на повишаване на стандарта на предлаганите услугие беше номинирана за основен доставчик на оборудване за автомивки и реализира успешно проекти по програмата за развитие на мрежи както на петролни компании , така и на редица частни клиенти .

01 ИЗМИВЕН ЦЕНТЪР

ГР. ДОБРИЧ

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

02

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

03

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

04

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page