top of page

За ISTOBAL

за ISTOBAL
ИСТОБАЛ е Испанска компания лидер в производството, проектирането и разпространението на машини и системи за  измиване на превозни средства, оборудване за автомивки и решения за поддържане на автомобила в автомобилния сектор.
Исмаел Томас Алакриу основава ISTOBAL през пролетта на 1950 г.

С течение на годините компанията започва производството на различни машини за измиване на автомобили и гаражно оборудване.

 

От 2004/2005г. ISTOBAL основава първите два собствени клона в Германия и Англия .

 

През 2011г., компанията  разширява своите пазари като основава дъщерно дружество с производствени мощности в Америка,  явяващо се първото за фирмата производство извън границите на Испания.

 

Дружеството непрестанно се развива и подобрява качеството на произвежданата продукция. Търсейки нови пазари през 2012/2013г. развива нова международна стратегия , чрез която създава съдружие във Франция с местен производител на автомивки за измиване на влакове и открива втора производствена база в Бразилия както и създава дъщерно дружество в Дания, опериращо  в Скандинавските държави.

 

През 2014/2015г. компанията създава клонове в Швеция и Италия. От 2016г. на сам ISTOBAL затвърдява международното си присъствие. 

завод ISTOBAL
ISTOBAL
ISTOBAL износ в над 80 държави
Силната стратегия за интернационализация e дала възможност на компанията да се позиционира в международен план като една от първите европейски компании в бранша. Силно ангажирана с иновациите и ефективните глобални решения, ISTOBAL е световно представен в над повече от 75 държави.
ИСТОБАЛ
Основана от Ismael Tomás Alacreu през 1950 г., ISTOBAL успява да запази своята същност като семеен бизнес, третото поколение, продължавайки да управлява многонационална корпоративна група, състояща се от 10 филиала и 3 производствени и монтажни завода в Европа и Америка.  По настоящем международните продажби - възлизащи на 134 милиона евро в последните консолидирани отчети - представляват 80% от производствената дейност на компанията.
ISTOBAL

В групата работят повече от 800 души като ISTOBAL е добре представен на световно ниво развивайки световна мрежа от дистрибутори, които засилват чуждестранното присъствие на компанията.  Акцентът върху услугата позволява на ISTOBAL да предостави цялостни решения, включващи: проектиране от отдела за научноизследователска и развойна дейност, който постоянно генерира идеи, прототипи и патенти; производство и технологични процеси с висока оперативна гъвкавост и достигане на най-новите инженерингови  постижения; както и маркетингова и техническа поддръжка благодарение на консолидирана мрежа от обучени специалисти по продажби и технически персонал.

МИСИЯ И ЦЕЛИ 

Мисията на ISTOBAL е да проектира, произвежда и доставя оборудване за автомивки с най-добър баланс между качество, обслужване и цена . На основата на критерии за рентабилност, гъвкавост и иновации. Да бъде компания щадяща околната среда, както и да отговаря на нуждите на клиентите, служителите и акционерите.

Целите на компанията са да :

  • Бъде считана за най-добрата в своя сектор.

  • Да осигури най- добрата грижа за своите клиенти .

  • Да постигне глобално лидерство .

  • Да е гъвкава, рентабилна и силна .

  • Постоянно да подобрява продуктовите си линии .

  • Да осигурява по-добро работно място за своите служители. 

щадящи околната среда химикали

Разработването на следващо поколение, щадящи околната среда химикали, както и финансиране и маркетингови решения които дружеството предлага на  своите клиенти, допълват цялостното портфолио от комплексни услуги на ISTOBAL.

Всичко това се прави, като се има предвид необходимостта от адаптиране на предлагането към изискванията на пазара и подобряване на опита на крайния потребител.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТИТЕ 

ISTOBAL имат широка гама от продукти, отговарящи на различните нужди на клиентите . Като по специално за автоматичните четкови машини те създават, както изключително икономични модели, така и върхови модели с огромен потенциал.  Стремежът на компанията е нейните продукти да гарантират на клиентите  устойчив растеж за техният бизнес, увеличаване на приходите и намаление на разходите по поддръжка и обслужване .  

 

Пример за това е разработването на  N’JOYWASH системата за измиване на автомобили на самообслужване имаща нова концепция с повече предимства, а именно : по-малка поддръжка = намаляване на  експлоатационните разходи = по големи приходи . 

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

В областта на технологичните процеси компанията прилага непрекъснато технологични новости в производството. Инженерите използват съвременни CAD програми, свързани с CAM, за да постигнат най-високите стандарти за качество. Компанията се адаптира към всички ситуации и нужди. Оперативната гъвкавост на ISTOBAL гарантира доставката на оборудване в кратки срокове. Хората, които работят в ISTOBAL, наистина вярват в иновациите и продължаващото подобрение. Отдела за изследване, развитие и иновации включва избрана група от професионалисти с голям талант, опит и творчество. Те правят така, че идеята да се превърне в реалност, както са доказали многобройните им патенти.

Една от иновациите е създадената през 2010г. ,марка „Есенс" химични продукти , разработени от специалистите на Istobal с цел да се подобри качеството на предлаганата услуга и постигане на перфектното измиване на автомобила . Друга иновация  на  компанията  е официално патентована Link-it ® -първата система четки без ограничения в броя измивания.

Оборудване за автомивки

Базирайки се на дългосрочната си производствена практика и проучване на пазара, както и  опита натрупан от 68 годишна производствена история, ISTOBAL  променя досегашният стереотип и доказва, че цената не е водещия фактор при избор на продукт.

 

Следвайки мотото си  : «Когато избирате оборудването за автомивка, важно е да разберете, че цената е само част от по-голямата картина.» ISTOBAL продължава да инвестира в иновации на технологиите и интегрирани системи за управление на бизнеса, с цел оптимизиране на производствените разходи и намаляване себестойността на продукцията. 

ISTOBAL Vehcle wash
Открийте предимствата на ISTOBAL чрез този видеоклип

Ръководната позиция на ISTOBAL се основава на непрекъснатото усъвършенстване на бизнес процесите, за да отговори на променящите се и взискателни нужди на повече от 9000 клиенти по целия свят. ISTOBAL постоянно инвестира в иновациите като инструмент за увеличаване на растежа и повишаване на качеството и конкурентоспособността на своите продукти. През 2007г., ISTOBAL актуализира  своята (ERP)  система, за   планиране на ресурсите на корпоративните предприятия. Следвайки тази философия , отделът за научноизследователска , развойна дейност и иновации играе съществена роля, тъй като отговаря за непрекъснатото актуализиране на каталога от съществуващи модели машини и създаването на нови продукти.  

Основен приоритет на компанията е производството на качествени и надеждни  продукти. Ценовата политика на фирмата е насочена към предлагане на продукт, който ще бъде използван за по-дълъг период от време с по-ниски експлоатационни разходи и съответстващ на Европейските норми и изисквания за качество. 

автомивки Истобал

ISTOBAL постоянно инвестира в подобрение дизайна и качеството на продуктите и се стреми да бъде приятел на околната среда във всяка част от производственият процес, чрез ограничаване на отпадъците и продуктите за рециклиране.

 

За компанията е важно клиентите и да знаят, че тя се интересува от планетата толкова, колкото и те.  Компанията разработва аналогични продукти за всеки от пазарните сегменти към които се е насочила, съобразявайки се с техните особености. Предлагайки високо качествени продукти на достъпни цени, ISTOBAL успява да реализира продукцията си на международно ниво.

car wash equipment Истобал
ISTOBAL корпоративно видео
bottom of page