top of page

Политика за сигурност на личните данни „ЕРМАНГ “ ООД

Политика за сигурност на личните данни „ЕРМАНГ “ ООД

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас.

Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

Каква информация събираме за вас?
ЕРМАНГ ООД
ЕРМАНГ ООД
Политика за лични данни

I. Събиране и обработка на данни

Ние не събираме никакви лични данни без Вашето съгласие, когато използвате нашия уеб сайт. За да подобрим нашия уебсайт, събираме само определени данни относно комуникацията и използването, които не могат да бъдат проследени обратно до дадено конкретно лице.

I.1 Събиране и обработка на лични данни

Някои от предлаганите на нашия уеб сайт услуги могат да бъдат предоставени, само ако сме в състояние да се свържем с вас (например запитване/заявка за предоставяне на информация  за продукти или услуги). В тази връзка, опцията за използването на тези услуги зависи от това да ни предоставите конкретни лични данни (данни за контакт).

Ние събираме, използваме и обработваме тези данни само до степента, необходима за предоставяне на съответната услуга или продукт.

Ние не използваме или обработваме данните по какъвто и да е друг начин, освен ако това не е позволено съгласно законовите разпоредби или Вие изрично сте се съгласили с това.

Ние събираме персонализирани данни чрез предоставения формуляр( електронна форма за контакти и запитвания) за връзка на нашия уебсайт. За да можем да се свържем с вас и да отговорим на вашите запитвания, събираме следните лични данни:

  • Име

  • Телефон

  • Адрес на електронна поща (имейл)

Ние можем да използваме предоставения от вас имейл адрес и да ви уведомим каква допълнителна информация (бюлетин, информация за нови продукти и/или услуги  и т.н.) можем да ви изпращаме на регулярна база, за да можете да се съгласите да получавате такава информация или да откажете. В случай, че изберете да откажете, електронната ви поща, няма да се използва за такива цели.

Можете да сте сигурни, че тази информация ще се използва само за връзка с вас, по ваша заявка, попълвайки контактната форма на нашия уебсайт. Предоставените лични данни няма да бъдат споделяни с външни страни (освен ако не сме длъжни да направим това по силата на законови разпоредби) и няма да бъде комерсиализирана.

Ние сме предприели и непрекъснато предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.


Вашите лични данни се обработват за период, който не превишава необходимото за постигане на посочените тук конкретни цели. При оттегляне на вашето съгласие ,данните ви ще бъдат изтрити в разумен срок и няма да бъдат съхранявани повече.

 

Вие се съгласявате, че ние можем да използваме Вашите лични данни, за да осъществим контакт с Вас, или да Ви осигурим важна информация или услуга, свързана с нашите продукти и която Вие сте поискали.

 

Вие се съгласявате и че можем да Ви изпращаме и друга информация, свързана с продуктите и услугите на ЕРМАНГ ООД и че можем да споделяме Вашите данни с наши партньори, които също могат да Ви изпращат информация, свързана с продукти и услуги на ЕРМАНГ ООД.

II. Достъп до личните данни

Личните Ви данни се събират и съхраняват от ЕРМАНГ ООД и Вие можете да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с дружеството на имейл: ermang@ermang.com

Машини за автомивки

III.Защита на личните данни

ЕРМАНГ ООД много внимателно съблюдава защитата на Вашите лични данни. С помощта на системи и технологии за сигурност, ние осигуряваме защитата на вашите данни от  неразрешен достъп, ползване или разкриване.

IV. Съгласие

Предоставяйки вашите лични данни в случаите, изброени в т. I.1. по-горе, и с вашето съгласие за тази Политика за защита на личните данни, изразявате изричното си съгласие за обработката на личните ви данни за изброените цели и декларирате, че: i) Вие сте запознати с текста на тази Политика за защита на личните данни и (ii) Вие сте информирани за целите, условията и реда за обработката на вашите данни и вашите права по отношение на това.

V.Промени в политиката за защита на личните данни

Запазваме си правото за промени в тази политика, в случай, че това се наложи. Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана с актуализираната Политика за защита на личните данни.

bottom of page