АВТОМАТИЧНИ МАШИНИ ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ

 

carpet washing machines

Carpet washing machines
HYM ECO СЕРИЯ
284 - 334 - 436 

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Основен четков модул

• Изплакващо устройство

• Вакуумно устройство за изсмукване на вода

• Модул за изцеждане на водата

•Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия•Възможност за изпиране на всички видове килими

• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

Автоматичните машини за пране на килими от серия ЕСО се предлагат в три основни модела :

 

  • МОДЕЛ HYM 284-ECO (2,50 МЕТРА)

  • МОДЕЛ HYM 334-ECO (3,00 МЕТРА)

  • МОДЕЛ HYM 436-ECO (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Основен четков модул

• Изплакващо устройство

• Вакуумно устройство за изсмукване на вода

• Модул за изцеждане на водата

•Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от 

корозия

•Възможност за изпиране на всички видове килими

• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

HYM V СЕРИЯ
284 - 336 - 436 

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

HYM V СЕРИЯ
284 - 336 - 436 

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

HYM V СЕРИЯ
284 - 336 - 436 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HYM V СЕРИЯ
288 - 338 - 438

HYM V СЕРИЯ
288 - 338 - 438

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Първи четков модул с 4- ри четки
• Втори четков модул с 4- ри четки
• Изплакващо устройство
• Вакуумно устройство за изсмукване на вода
• Модул за изцеждане на водата 

• Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия
• Възможност за изпиране на всички видове килими
• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 288-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 338-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 438-V (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 288-F (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 338-F (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 438-F (4,00 МЕТРА)

HYM F СЕРИЯ
288 - 338 - 438

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

• Първи четков модул с 4- ри четки
• Втори четков модул с 4- ри четки 

• Система за горно ролково изчеткване 

• Система долно ролково изчеткване

• Изплакващо устройство
• Вакуумно устройство за изсмукване на вода
• Модул за изцеждане на водата 

• Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия
• Възможност за изпиране на всички видове килими
• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИЖТЕ КАК РАБОТИ

ВИДЕО

ВИДЕО

За контакти

 

Teл:   +359 32 693 411

Факс: +359 32 675 111

Моб: +359 887 595 594

 

         +359 887 595 594 

         

Адрес

 

Централен офис

Бул.Никола Вапцаров 3А

 

 

 

 

 

www.ermang.com

Моб:  +359 886 797 156 

  • Wix Facebook page
Email:ermang@ermang.com    

Ermang ltd@all right reserved