АВТОМАТИЧНИ МАШИНИ ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ

 

carpet washing machines

Carpet washing machines
машини за пране на килими
HYM ECO СЕРИЯ
284 - 334 - 436 

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Основен четков модул

• Изплакващо устройство

• Вакуумно устройство за изсмукване на вода

• Модул за изцеждане на водата

•Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия•Възможност за изпиране на всички видове килими

• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

Автоматичните машини за пране на килими от серия ЕСО се предлагат в три основни модела :

 

  • МОДЕЛ HYM 284-ECO (2,50 МЕТРА)

  • МОДЕЛ HYM 334-ECO (3,00 МЕТРА)

  • МОДЕЛ HYM 436-ECO (4,00 МЕТРА)

автоматични машини за изпиране на килими Есо серия

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматична машина за пране на килими
машини за пране на килими
машина за пране на килими

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Основен четков модул

• Изплакващо устройство

• Вакуумно устройство за изсмукване на вода

• Модул за изцеждане на водата

•Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от 

корозия

•Възможност за изпиране на всички видове килими

• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

машина за пране на килими
HYM V СЕРИЯ
284 - 336 - 436 

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

HYM V СЕРИЯ
284 - 336 - 436 

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

машина за пране на килими

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 284-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 334-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 436-V (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

HYM V СЕРИЯ
284 - 336 - 436 

автоматина машина за пране на килими
автоматична машина за пране на килими серия HYM-V

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HYM V СЕРИЯ
288 - 338 - 438

автоматични машини за изпиране на килими серия HYM V
автоматични машини за изпиране на килими серия HYM V
HYM V СЕРИЯ
288 - 338 - 438

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Първи четков модул с 4- ри четки
• Втори четков модул с 4- ри четки
• Изплакващо устройство
• Вакуумно устройство за изсмукване на вода
• Модул за изцеждане на водата 

• Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия
• Възможност за изпиране на всички видове килими
• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 288-V (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 338-V (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 438-V (4,00 МЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

машини за изпиране на килими

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

автоматино изпиране на килими
изпиране на килими машини

Автоматичните машини за пране на килими от серия HYM V се предлагат в три основни модела :

МОДЕЛ HYM 288-F (2,50 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 338-F (3,00 МЕТРА)
МОДЕЛ HYM 438-F (4,00 МЕТРА)

HYM F СЕРИЯ
288 - 338 - 438

автоматична машина за изпиране на килими серия HYM F

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ 

• Първи четков модул с 4- ри четки
• Втори четков модул с 4- ри четки 

• Система за горно ролково изчеткване 

• Система долно ролково изчеткване

• Изплакващо устройство
• Вакуумно устройство за изсмукване на вода
• Модул за изцеждане на водата 

• Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия
• Възможност за изпиране на всички видове килими
• Операционна система за контрол и управление на скоростта

• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на задвижващия ремък
• Контрол на цялостния измивен процес (  химичен препарат, вода и електричество) чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода
• PLC сензорен екран
• Пневматичен контрол на натиска на четките

фабрика за пране на килими

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

машини за изпиране на килими

ВИЖТЕ КАК РАБОТИ

ВИДЕО

ВИДЕО