top of page

Системи за обработка на вода

car wash equipment,self service,

Системи за обработка на вода

ВОДАТА, КЛЮЧЪТ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА

НАЙ-КАЧЕСТВЕНО ИЗМИВАНЕ

Най-добрите решения за пречистване на водата  

Когато става въпрос за измиване на превозни средства, водата все още  държи ключа за постигане на перфектен резултат. Факт е , че ако водата  е некачествена , без значение от вида на машината, която се използва за измиване на МПС-та ,  то по повърхността на автобилите остават бели петна и  винаги ще има какво да се желае за постигане на перфект резултат . За да се гарантира перфектена чистота,  Istobal разработи пълна гама от системи за пречистване на водата –деминерализатори посредством обратна осмоза.

Интегрирани в различните системи за измиване, те гарантират отлично качество на водата използвана при последното изплакване, без да оказват влияние по работата на машините.

 

Рециклиращи системи

пречистване на вода

ZEOLIS най-доброто от природата

 

 

ZEOLIS физична система за рециклиране на водата
ZEOLIS рециклираща система

ZEOLIS рециклираща система

 

ZEOLIS e  нова физична система за рециклиране на водата, създадена за да  помогне на нашите клиенти да подобрят управлението на водата на всички нива.

Силата на ZEOLIS идва от употребата на зеолит, ново филтриращо вещество  с вулканичен произход, което  е силно поресто и има плътност подобна на тази на водата.

Този революционен материал предлага цялостно филтриране: водата тече през уреда равномерно, възползвайки се от цялата филтрираща  повърхността на зеолита.

 

В допълнение се постига висока скорост на филтрация ,която може значително да намали големината на съоръжението, давайки максимална производителност в минимално пространство.

С грижа към  опазване на околната среда и качеството на рециклираната вода използвана в оборудване за автомивки.

рециклираща система от контейнеров тип
Пълно филтриране на вода
зеолис рециклираща система за вода
4RC1000 рециклираща система

 

ПРЕДИМСТВА

 

 • Пълно филтриране без да се създават преференциални канали във вътрешността на филтъра.

 • Подобряване на намаляване на твърди частици в суспензията и замърсяванията във водата.

 • Загуба на ниско налягане в сравнение с традиционните филтърни материали.

 • Високоскоростно филтриране, по-малки устройства, които заемат по-малко място.

 • Нов филтърни дюзи, които разпределят  водния поток по-равномерно.

 • Нов ултра-надежден таймер за програмиране и повече възможности за свързване.

 • Здрава и  лесна за поддържане система.

Капацитет на рециклиране 

 

ZEOLIS  се предлага в три различни модела с различен капацитет

 

 

Модел                                    Дебит                     Филтриращи бутилки

 

4RC1000                                5 м3/ час                             1
4RC1000                              10 м3/ час                             2
4RC1000                              15 м3/час                                  3

 

 рециклираща система за вода
Деминерализатори
Силата на ZEOLIS идва от употребата на зеолит

Bios

BIOS 

 

 

 

 

Биологичната система BIOS е проектирана  за рециклиране  на водата използвана при  измиването на автомобили,автобуси и камиони . Тази система има капацитет за рециклиране на  вода с обем до 6 000 л/час.

 

При биологичният процес на рециклиране се ремахва органичната материя (DQO предимно от химични  препарати, вакса, масла и въглеводороди) и така се намалява замърсяването на водата.

 

 

В допълнение, образуването на утаечни флокули означава, по-лесно елиминиране на частици и колоиди .

Биологична рециклираща система 

Биологична рециклираща система

Модел 4RB0100

рециклираща система

 

AQUABOX  e мобилна рециклираща система от контейнеров тип предназначен за монтиране по измивни ценрове .

 

Предимствата при използването на този тип рециклиращи системи е ,че се спестяват допълнителните разходи по строителните дейности свързани с подготовка и изграждане на подземни съоръжения .

 

В AQUABOX контейнеров тип със стандартен размер (Ш 2.4 м х Д 6 м х В 2.8 м) се монтират основните модули включващи всички етапи на рециклиране, съхранение и обработване на  водата.  

Mобилна рециклираща система 

ACUABOX

рециклираща система за вода
Рециклиращи системи за вода

ACUABOX

 

AQABOX e идеалното решение за  измивни центрове ,при които трябва да се използва повторно остатъчната вода генерирана от машините за измиване на автомобили с максимална консумация от 5м3 / ч вода.

 

Етапите включени в AQABOX са:

• утаяване и хомогенизиране
• отделяне на въглеводород
• Физически рециклатор
• Дезинфекция
• Рециклиране и съхранение на вода


 

контейнери
омекотяване на вода
рециклиране на вода
Деминерализатори

Деминерализатори

Малък дебит

 

ПРЕДИМСТВА:

 

 • Компактен монтаж.

 • Дълготрайни мембрани (при правилна поддръжка).

 • Богат  избор от опции за предварително третиране, изцяло  подходящ за подобряване на на вода с лошо качество.

 • Опция -след дезинфекционна обработка на деминерализирана вода.


 Техническа спесификация за модел 4RB0100


  СолесъдържаниеТ                      Производителност            Мембрани                          

    (TDS-ppm)                                   м3/Ден                                                                          

  До 2000                                        До 4м3/ден                     1 бр

Модел 4RB0100

Модел 4RB0100

Среден  дебит

Деминерализатори със среден дебит

 

Постигането на перфектен завършек от измиването без поява на петна, зависи от качеството на водата, използвана при последното изплакване.

 

Добър резултат се постига , когато съдържанието на разтворени твърди частици е по-малко от 100 ррм * (мг / л). Но не винаги водата е с необходимото качество и естествената норма на твърдите частици не винаги е в необходимите  нива .

 

Следователно е наложително използване на   деминерализаторни устройства .

 

Те са цялостно решение за  подобряване на качеството на водата и са в състояние да намалят количеството на разтворените твърди вещества във водата до нива от между 10-70 ррм (мг / л).

 

И още, те заемат минимално пространство при монтиране  в малък контейрнер или извън него, или при външен монтаж защитен с шкаф.


 

 

                                                               Деминерализатори със среден дебит 

                     

                                                               Солесъдържание до 2000 TDS-ррм

  Техническа спесификация 

             

   Модел                                   Производителност                   Мембрани                            

                                                     м3/Ден                                                                       

                                                       4 - 6                                  1 бр

                                                       8 - 12                                 2 бр

   4DA5000                                     12 - 18                                 3 бр

                                                     18 - 24                                 4 бр

 

 


 

модел 4DA5000

Модел 4DA6000

Модел 4DA6000

 

                                                               Деминерализатори със среден дебит 

                     

                                                               Солесъдържание до 6000 TDS-ррм

  Техническа спесификация 

             

   Модел                                   Производителност                   Мембрани                            

                                                     м3/Ден                                                                       

                                                       4 - 6                                  1 бр

                                                       8 - 12                                 2 бр

   4DA6000                                     12 - 18                                 3 бр

                                                     18 - 24                                 4 бр

 

 


 

Друго оборудване 

ХИДРОКАРБОННИ УЛОВИТЕЛИ

ХИДРОКАРБОННИ УЛОВИТЕЛИ

 

 

За измиване на автомобили може да се използва различни видове вода (от водопроводната мрежа , сондажна, рециклирана, деминерализирана).

 

 

Всички тези води може да изискват процес на дезинфекция в резервоарите за съхраняване преди да бъдат използвани  в  измивните машини , поради развитие на гъбички и бактерии в съхраняваната вода.

 

 

Тази система за дозиране има функция за непрекъснато измерване и дозиране,гарантираща цялостна сигурност при дизенфекция на водата.

 

 

Омекотители 

Едноклонни и двуколонниомекотители

Видео

 

Хидрокарбонните уловители наричани още каломаслоуловители са специално разработени за механично събиране на отпадъци, утаители за пясък, замърсявания , нитрификация и крайно утаяване.

Гамата  от сепаратори (каломаслоуловители)разработени от  ISTOBAL имат за цел да запазят въглеводородите,съдържащи се във водата, произведени от процесите на измиване,както и от дъждовни води, повърхностното оттичане и така да се постигне концентрация <5 мг / л.

Клас I (по-малко от 5 мг / л на въглеводороди в отпадъци след третиране) в съответствие с европейски стандарт EN 858-1: 2002

· Сепараторите са произведини от полиетилен с използване на процеса на ротация:не се абсорбират миризми, без връзки и заварки, няма части подлежащи на ръжда

· Те са леки, лесни за употреба и инсталиране

· Проектирани са  за лесно почистване и удобна поддръжка

 

Предлагат се различни класове с капацитет от 1,5 л/сек до 15 л/сек.

 

Дизефикционни дозиращи системи 

Дизефикционни дозиращи системи

 

 

 

Едноклонни и двуколонни (DUPLEX) системи

 

Бутилка изработена от подсилен стъкловлакнест полиестер

 

Регенериращ разтвор ,резервоар изработен от полиетилен

 

Възможност за програмиране на незабавни или забавена регенерация

 

Омекотяване на средни и големи количества вода

 

Отделен съд за солов разтвор 

 

Подаване на омекотена вода 24 часа в денонощието

Системи за обработка на вода

Деминерализатори
bottom of page