top of page

IW МЕНИДЖЪР 

софтуер за отдалечен достъп и контрол

 

 

 R&D&I отделът на ISTOBAL  разработни  новият IW Мениджър , представляващ софтуер  за отдалечен контрол и управление на всички видове измивни съоръжения с марка ISTOBAL .   

 

IW Мениджър свързва  отделните съоръжения и/или машини в централизирана система посредством, която по ефикасен начин се контролират дейностите на техниката инсталирана на автомивката. Достъпът се осъществява  от всеки компютър или мобилно устройство.

Платежни терминали

Истобал софтуер за контрол в автомивка

Системи за комуникация

 

 

Контролът е във вашите ръце

IW MANAGER - 24/7 достъп през интернет 

софтуер за отдалечен достъп и контрол в автомивка

Предимства  

 

IW Мениджър  е система, разработена от ISTOBAL, S.A.която установява комуникация между всички елементи на едно или няколко от съоръженията за измиване и  със  сървъра, на който  IW Мениджърът  е инсталиран. Софтуерът се препоръчва и е подходящ за автоматични машини и системи на самообслужване (Автоматични четкови и безчеткови машини , измивни тунели,джет уош системи на самообслужване, прахосмукачки на самообслужване, системи за обработка на вода и т.н ). 

 

В реално време от всеки компютър или мобилно устройство при наличие на интернет свързаност  може да се извърши  :

 

  • Дистанционен контрол на инсталираните на обекта съоръжения и машини

  • Директен визуализация на оборудването при наличие на предварително инсталирани камери .

  • Управление на съобщенията  .

  • Създаване на аларми изпращани до електронна поща.

  • Онлайн техническо обслужване.

  • Статистика. 

 

 

*Онлайн техническа  поддръжка & **Статистика 

Системи за комуникация

Screen access

Smart Wash
платежни терминали за автомивки
Smart Wash софтуер

 

*Онлайн техническа поддръжка

 IW Мениджърът разрешава директен технически достъп до конфигурационен екран за он-лайн диагностика и сервиз . С този инструмент се подобрява времето за реакция при необходимост и позволява едновременно свързване на измивните съоражения.

 

** Статистика 

Инструментът за статистика достъпен в софтуера на  IW Mениджър,  предлага полезна информация за мониторинг на броя на измиванията, брой оставащи кредити , брой грешки изписани от машината в определен период от време, натрупани броячи. Достъпен е преглед на статистика, класифицирана по история, час, ден от седмицата или програмата.

 

Screen access

Софтуер за отдалечен достъп до командния пост на измивната машина .

 Screen Access предоставя достъп на техническият персонал до цялата информация относно програмата на Siemens KTP400 тъч скрийн  , което ще позволи цялостно взаимодействие с него като:

  • Контрол на машината и диагностика.

  • Достъп до конфигурационните менюта.

  • Частични и общо броячи.

Това приложение използва VNC (Virtual Network Computing) връзка и е съвместимо с JAVA уеб браузъри.

Това приложение е съвместимо и се препоръчва за гамата автоматични машини от гама  M'NEX и M'START и HEAVYWASH гама машини за измиване на товарни

МПС-та . 

 

bottom of page